Aktuálně

Obnovení zastávky Zlín příluky

Obnovení zastávky Zlín Příluky

Přílohy:
2023-05-31-Infoleták Zlín, Příluky obnovení.pdf

Zveřejněno: 31.05.2023

Ploština

Otevírací doba Památník Ploština:

květen – září: úterý – neděle 10:00 – 17:00

duben a říjen: sobota – neděle 10:00 – 17:00

ostatní dny na objednávku

Přílohy:
2023-05-12-ploština_a1 (003).pdf

Zveřejněno: 12.05.2023

Ukončení spolupráce se sběrným dvorem ve Valašské Polance

Od roku 2023 již NENÍ MOŽNÉ pro občany Pozděchova ZDARMA odkládat odpad ve sběrném dvoře ve Valašské Polance u pana Smýkala.

Zveřejněno: 09.02.2023

Jak třídit odpad

Zveřejněno: 09.02.2023

Jak třídit odpad

Zveřejněno: 09.09.2023

Vybavení JSDH

Zveřejněno: 27.03.2023

Stodola u Rohlíků

Pozvánka na koncert ve Stodole u Rohlíků v Prlově

Zveřejněno: 01.06.2023

Chodníky u Maršálků

Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci. Tohoto cíle bylo dosaženo vybudováním nového chodníku podél silnice I/49 v části obce Pozděchov. Chodník umožňuje bezpečný pohyb chodců mimo hlavní komunikaci a výrazně tak snižuje riziko střetu chodců s automobily. Projekt také přispěl ke zlepšení přístupnosti řešené lokality, na kterou navazuje řada objektů pro bydlení.

Zveřejněno: 25.01.2022

Z úřední desky

Vyvěšeno Sejmuto Název Štítek
29.05.2023 30.06.2024 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pozděchov za rok 2022 Závěrečný účet obce
29.05.2023 30.06.2024 Příloha 2022 Závěrečný účet obce
29.05.2023 30.06.2024 Výkaz zisku a ztráty za rok 2022 Závěrečný účet obce
29.05.2023 30.06.2024 Rozvaha za rok 2022 Závěrečný účet obce
29.05.2023 30.06.2024 FIN 2-12 za rok 2022 Závěrečný účet obce
29.05.2023 30.06.2024 Závěrečný účet obce 2022 Závěrečný účet obce
02.05.2023 30.06.2023 Návrh závěrečného účtu 2022 Závěrečný účet obce
26.05.2023 31.03.2024 SOH - oznámení o zveřejnění dokumentu SOH