Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název Štítek
17.07.2024 18.07.2027 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace č. 01/2024 Smlouvy
16.07.2024 30.09.2024 Záměr obce směnit pozemky Záměr obce
12.07.2024 30.06.2025 schválené rozpočtové opatření č. 2/2024 Rozpočet
03.07.2024 03.07.2027 Veřejnoprávní smlouva o individuální dotaci obci Horní Lideč na výstavbu penzionu pro seniory Hornolidečska SOH
28.06.2024 30.06.2025 Schválený závěrečný účet 2023 Výsledky hospodaření
28.06.2024 30.06.2025 FIN 2-12 za rok 2023 Výsledky hospodaření
28.06.2024 30.06.2025 Výkaz zisku a ztráty za rok 2023 Výsledky hospodaření
28.06.2024 30.06.2025 Příloha 2023 Výsledky hospodaření
28.06.2024 30.06.2025 Rozvaha za rok 2023 Výsledky hospodaření
28.06.2024 30.06.2025 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pozděchov za rok 2023 Výsledky hospodaření
20.06.2024 30.07.2024 Veřejná vyhláška doručení návrhu aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje Veřejné vyhlášky
18.06.2024 31.08.2024 Záměr obce Ústí pronajmout Sokol klub Ústí Ostatní
14.06.2024 30.06.2025 SOH - oznámení o zveřejnění dokumentu SOH
31.05.2024 30.06.2025 Rozpočtové opatření č. 1/2024 SOH
22.05.2024 30.06.2025 Rozpočtové opatření č. 1/2024 Rozpočet
02.04.2024 30.06.2025 Schválený rozpočet obce Pozděchov na rok 2024 Rozpočet
20.03.2024 31.12.2026 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č.250/2000 Sb. SOH
20.03.2024 20.03.2027 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu SOH číslo 1/2024 SOH
27.12.2023 31.12.2024 Cenové oznámení - voda 2024 Ostatní
27.12.2023 27.12.2026 Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků Smlouvy
04.12.2023 04.12.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících s provozem prodejny 01153 Pozděchov Smlouvy
23.09.2023 23.09.2026 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 01-2023 pro Myslivecké sdružení TRUBISKA Pozděchov, z. s. Smlouvy
26.07.2023 27.07.2024 Veřejná vyhláška Č.j.: RO-2/2021-810 ze dne: 26.7.2023 Veřejné vyhlášky
15.03.2023 20.03.2026 Podepsaná veřejnoprávní smlouva s SOH a obec Horní Lideč Smlouvy
15.03.2023 20.03.2026 Podepsaná veřejnoprávní smlouva s SOH a MAS Horní Lideč SOH
15.03.2023 31.12.2025 Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č.250/2000 Sb. SOH
21.12.2022 31.12.2026 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2024 - 2028 Rozpočet
18.05.2022 18.05.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu SOH číslo 2/2022 SOH
18.05.2022 18.05.2025 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu SOH číslo 1/2022 SOH
01.10.2020 31.12.2025 Program obnovy venkova obce Pozděchov r.2021-2025 Ostatní