Kostel Sv. Jiří

Kostel Sv. Jiří Katolický kostel, nechal zbudovat Prokop, hrabě z Gollena, majitel vizovického panství, v letech 1700-1710. Je umístěn na vyvýšeném místě na skále, na místě staršího kostelíka. Tato barokní stavba je poměrně rozsáhlá, s mohutnými obvodovými zdmi. Kostel má dva oltáře. Hlavní, zasvěcen svatému Jiří, je zdoben velkým obrazem z roku 1840 od malíře Šichana, který znázorňuje světce na lovu. Vedlejší oltář je zasvěcen Janu Nepomuckému. V přízemí vpravo je klenutý „Boží hrob“. Na rozsáhlém kůru jsou od roku 1857 umístěny varhany, do nedávné doby poháněné měchem nožního šlapání. Ve věži jsou tři zvony. Materiál na hlavní zvon pochází z roku 1541, byl přelit v roce 1851. Jsou zde i dva mladší zvony.

Nad hlavních vchodem je erb roku Gollenů. Jsou na něm dva bochníky chleba. Tento symbol, stejně jako historicky uváděné zprávy dokládají, že tento masívní kamenný kostel byl stavěn deset let, aby si zdejší lid mohl při stavbě něco vydělat, neboť v této době byla velká chudoba. Vizovická hraběnka Gollenová nechala každý den po dobu výstavby přivážet mnoho pecnů chleba, který se rozdával mezi lid. Kostel byl 24. dubna 1710 zasvěcen sv. Jiří. Lidé z blízkého i vzdáleného okolí putovali na tento den na mši svatou do zdejšího kostela (odtud název pouť). Od této doby je nejbližší neděli k 24. dubnu pořádána první pouť v okolí. Kostel měl do roku 1920 šindelovou střechu. Po požáru byla střecha překryta skřidlou a v roce 1980 plechem. V roce 1947 bylo v kostele zavedeno elektrické osvětlení a v roce 1979 pořízeny nové lustry. Do mosazné kopule jsou vloženy zápisy o opravách kostela a událostech ve farnosti. Kostel je chráněnou památnou stavbou okresu.

Kostel Sv. Jiří

Katolická fara

Pochází z roku 1786. Dnešní podoba je poněkud pozměněna mnohými úpravami. První fara se vzpomíná již roku 1549. Její zánik není znám, předpokládá se, že zanikla v dobách reformace. K faře byly původně přifařeny i obce Valašská Polanka a Leskovec. Před její výstavbou bydlil kněz v panském dvoře. V současné době fara již více než dvacet let neslouží k bydlení faráře.

Katolický hřbitov

Byl původně kolem kostela. Poté byl přeložen k hlavní silnici /pravděpodobně v dnešní zahradě pana Pospíchala/. V roce 1956 při hloubení základů pro garáže lesního závodu byla otevřena kostnice původního hřbitova. V roce 1842 byl hřbitov přeložen na jihovýchod od kostela /pravděpodobně vedle evangelického hřbitova/. Protože se jednalo o místo vlhké, byl v roce 1901 založen před průčelím kostela hřbitov nový /stávající/. Toto rozhodnutí se setkalo s odporem evangelíků. Důvod není znám. Stávající hřbitov prošel v roce 1996 zásadní rekonstrukcí.