Lovecký zámeček „Trubiska“

Lovecký zámeček „Trubiska“ Lovecký zámeček je drobná roubená stavba starobylé lovecké chyty, která svým vzhledem připomíná zámeček. Jeho historie je spjata s rodem Stillfriedů z Ratěnic, kteří vizovické panství koupili v roce 1815. V okolí Pozděchova se odedávna nacházely hluboké lesy bohaté na zvěř. A to byl pravděpodobně důvod proč Stillfriedové v této lokalitě vybudovali malý lovecký zámeček. Přesné datum vzniku není znám, ale předpokládá se že byl vybudován v druhé polovině 19. století. Stillfriedové jezdívali na Trubiska za zábavou, lovem i oddychem. V okolí Trubisek se nacházelo několik rybníků z nich největší byl „Kačeňák“. V roce 1945 byl Stillfriedům majetek skonfiskován ve prospěch Československé republiky a lovecký zámeček začal postupně chátrat. V roce 1968 zakoupilo lovecký zámeček Myslivecké sdružení Trubiska Pozděchov, kterým se podařilo odvrátit zkázu této půvabné stavby, postupně se ji snaží rekonstruovat, aby tato nádherná stavba byla zachována i pro budoucí generace.

Lovecký zámeček „Trubiska“ Lovecký zámeček „Trubiska“ Lovecký zámeček „Trubiska“ Lovecký zámeček „Trubiska“ Lovecký zámeček „Trubiska“ Lovecký zámeček „Trubiska“