Zastupitelstvo

Starosta
Jaroslav Sláčík

Místostarosta
Radek Zicha

Zastupitelé
Alena Seibertová
Eva Sotolářová
Adéla Ježková
Oldřich Zicha
Václav Čala
Petr Hromada
Miroslav Štach

Finanční výbor
Václav Čala
Oldřich Zicha
Miroslav Štach

Kontrolní výbor
Adéla Ježková
Petr Hromada
Oldřich Zicha